The Lyric Archive - Song Lyrics
[Main] [Artists list] [Charts] [Genres] [Last added lyrics] [ Advanced Search]
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
#  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Rating:  3.80 (5 votes)
Rate It:   Poor  Poor  Average  Hot. Excellent  Hot. Excellent
Composer:

U. Srinivas - Endaro Mahanubhavulu lyrics

Download Endaro Mahanubhavulu 320kbps mp3

pallavi

endarO mahAnubhavulu |
antarIki vandanamu ||

anupallavi

candra vadanu nI anta |
candramunu hR.dayAra |
vindamuna jUci bhramA |
nanda anubhavincuva || (Endharo)

caraNam 1

sAmagAnalOla manasija |
lAvanya dhanyamUrdhanyu || (Endharo)

caraNam 2

mAnasa vanacaravara sancAramu salipi
mUrtibAguga bodaganEdu va || (Endharo)

caraNam 3

saraguna pAdamulaku swAntamanu
sarojamunu samarpanamu jEyuvA || (Endharo)

caraNam 4

patitapavanudane parAtparuni gurinci
paramArtamagu nijamAr |
gamu tonu pAdutsUnu sallApamuto swaralayAdi
rAgamula teliyuvA || (Endharo)

caraNam 5

hariguNa maNimaya - saramulu galamuna
shObhillu bhakthakOtu lilalO |
telivitO jelimitO garuNa galgi
jagamellanu sudhA dhR.shticE brOcu vaa || (Endharo)

caraNam 6

hoyalumIra nadulu galgu sarasuni sadA
kanula jaccunu pulaka sha |
rIrulai AnandapayOdi nimagnulai
modambunanu yashamu galavA || (Endharo)

caraNam 7

parama bAgavata maunevara shashivibhAkara
sanakasanandana |
degishAsura kimpurusha kanaka kashipu suta
nArada tumburu |
pavanasUnu bAlacandradhara shuka sarojabhava
bhUsuravarulu |
parama pAvanalu dhanushashvatulu kamalabhava sukhamu
sadAnubhavulu gAka |

caraNam 8

nI mEnu nAma vaibhavambulanu ne parakrama dhair[ya] |
mula shAnta mAnasamu nevulanu vacana satyamunu raghuvIra |
[nI]yada sadbhaktiyu janincakanu dhurmatamulanu kallajesi
natti nemadi |
nIringi sAntasambunanuguna bhajanAnanda
kIrtanamu jIyuva || (Endharo)

caraNam 9

BhAgavata ramayana gItadi shruti shastra purAnapu
marmamulanu |
shivati shunmatamula gUdamulan moppadimukkoti
surAnta |
[an]tarangamula bhAvambula nerigi bhavarAga layAdi
sowkyamuce cir |
Ayuvula galigi niravadi sokAtmulai
tyagarAjatmulainavA |

caraNam 10

prema muppirigonuvela |
nAmamu dalacuvAru |
ramabhaktudaina tyaga |
raja nutuni nijadasulaina vA || (Endharo)
Songs list of album: Trio Mandolin (1992)
         Title Rating
01    Jagadanandakaraka lyrics Add lyrics   -
02    Dhudukugala lyrics Add lyrics   -
03    Sadinchane lyrics Add lyrics   -
04    Kanakanaruchira lyrics Add lyrics   -
05   Endaro Mahanubhavulu lyrics  
3.80
 

Top songs of U. Srinivas lyrics
Endaro Mahanubhavulu lyrics


Last added lyrics
Iron Flag
Iron Flag
by Wu-Tang Clan
Tha Blue Carpet Treatment
Tha Blue Carpet Treatment
by Snoop Dogg
Waiting for the Punchline
Waiting for the Punchline
by Extreme
Fundamental
Fundamental
by Pet Shop Boys
Good Girl Gone Bad
Good Girl Gone Bad
by RihannaNavigation

Browse Artists
Add Lyrics
Lyrics Charts
Lyrics Genres
Today's Lyrics
Search Lyrics

 

Charts

Country Lyrics
Folk Lyrics
Gospel Lyrics
Latin Lyrics
R&B Lyrics
Rap Lyrics
Rock Lyrics
Soundtrack Lyrics

Links

Free CD & DVD Covers
Covers at CDcovers.to
Songs-lyrics.net