The Lyric Archive - Song Lyrics
[Main] [Artists list] [Charts] [Genres] [Last added lyrics] [ Advanced Search]
# A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
#  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  

Rating:  4.00 (6 votes)
Rate It:   Poor  Poor  Average  Hot. Excellent  Hot. Excellent
Composer:

U. Srinivas - Endaro Mahanubhavulu lyrics

Download Endaro Mahanubhavulu 320kbps mp3

pallavi

endarO mahAnubhavulu |
antarIki vandanamu ||

anupallavi

candra vadanu nI anta |
candramunu hR.dayAra |
vindamuna jUci bhramA |
nanda anubhavincuva || (Endharo)

caraNam 1

sAmagAnalOla manasija |
lAvanya dhanyamUrdhanyu || (Endharo)

caraNam 2

mAnasa vanacaravara sancAramu salipi
mUrtibAguga bodaganEdu va || (Endharo)

caraNam 3

saraguna pAdamulaku swAntamanu
sarojamunu samarpanamu jEyuvA || (Endharo)

caraNam 4

patitapavanudane parAtparuni gurinci
paramArtamagu nijamAr |
gamu tonu pAdutsUnu sallApamuto swaralayAdi
rAgamula teliyuvA || (Endharo)

caraNam 5

hariguNa maNimaya - saramulu galamuna
shObhillu bhakthakOtu lilalO |
telivitO jelimitO garuNa galgi
jagamellanu sudhA dhR.shticE brOcu vaa || (Endharo)

caraNam 6

hoyalumIra nadulu galgu sarasuni sadA
kanula jaccunu pulaka sha |
rIrulai AnandapayOdi nimagnulai
modambunanu yashamu galavA || (Endharo)

caraNam 7

parama bAgavata maunevara shashivibhAkara
sanakasanandana |
degishAsura kimpurusha kanaka kashipu suta
nArada tumburu |
pavanasUnu bAlacandradhara shuka sarojabhava
bhUsuravarulu |
parama pAvanalu dhanushashvatulu kamalabhava sukhamu
sadAnubhavulu gAka |

caraNam 8

nI mEnu nAma vaibhavambulanu ne parakrama dhair[ya] |
mula shAnta mAnasamu nevulanu vacana satyamunu raghuvIra |
[nI]yada sadbhaktiyu janincakanu dhurmatamulanu kallajesi
natti nemadi |
nIringi sAntasambunanuguna bhajanAnanda
kIrtanamu jIyuva || (Endharo)

caraNam 9

BhAgavata ramayana gItadi shruti shastra purAnapu
marmamulanu |
shivati shunmatamula gUdamulan moppadimukkoti
surAnta |
[an]tarangamula bhAvambula nerigi bhavarAga layAdi
sowkyamuce cir |
Ayuvula galigi niravadi sokAtmulai
tyagarAjatmulainavA |

caraNam 10

prema muppirigonuvela |
nAmamu dalacuvAru |
ramabhaktudaina tyaga |
raja nutuni nijadasulaina vA || (Endharo)
Songs list of album: Trio Mandolin (1992)
         Title Rating
01    Jagadanandakaraka lyrics Add lyrics   -
02    Dhudukugala lyrics Add lyrics   -
03    Sadinchane lyrics Add lyrics   -
04    Kanakanaruchira lyrics Add lyrics   -
05   Endaro Mahanubhavulu lyrics  
4.00
 

Top songs of U. Srinivas lyrics
Endaro Mahanubhavulu lyrics


Last added lyrics
It Won't Be Soon Before Long
It Won't Be Soon Before Long
by Maroon 5
It Ain't What U Wear It's How U Play It
It Ain't What U Wear It's How U Play It
by Another Bad Creation
Loyal to the Game
Loyal to the Game
by 2Pac
Kina
Kina
by Kina
Lovers' Requiem
Lovers' Requiem
by I Am GhostNavigation

Browse Artists
Add Lyrics
Lyrics Charts
Lyrics Genres
Today's Lyrics
Search Lyrics

 

Charts

Country Lyrics
Folk Lyrics
Gospel Lyrics
Latin Lyrics
R&B Lyrics
Rap Lyrics
Rock Lyrics
Soundtrack Lyrics

Links

Free CD & DVD Covers
Covers at CDcovers.to
Songs-lyrics.net